Επιστροφή

Studien zum Text der Apokalypse III

We are happy to announce the next volume of studies concerning the text and transmission of Revelation. It represents major research results from the ISBTF staff and associates in preparation of the ECM of Revelation. The essay collection “Studien III” edited by Marcus Sigismund and Darius Müller together with Matthias Geigenfeind is now available from De Gruyter and can be found at select bookstores. The volume consists of four parts: 1) Progress report of the Project, 2) Greek transmission, 3) Versions (Latin, Ethiopic, Georgian, Arabic, Slavonic), and 4) an edition of the marginal glosses of GA 2323 concerning the text of Revelation. We hope this offers a bit of easy reading amid the corona crisis and sweetens your time working from home. Have fun reading it! Positive reviews are welcome wink.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια. Γίνετε ο πρώτος.

Πρόσφατοι Bloggers Πρόσφατοι Bloggers

Greg Paulson
Αναρτήσεις: 24
Αστέρια: 68
Ημερομηνία: 19/1/2024
Klaus Wachtel
Αναρτήσεις: 2
Αστέρια: 3
Ημερομηνία: 13/3/2023
marie-luise lakmann
Αναρτήσεις: 2
Αστέρια: 9
Ημερομηνία: 23/4/2020
Darius Mueller
Αναρτήσεις: 1
Αστέρια: 1
Ημερομηνία: 19/3/2020
Theodora Panella
Αναρτήσεις: 2
Αστέρια: 6
Ημερομηνία: 9/3/2020
Jan Graefe
Αναρτήσεις: 2
Αστέρια: 0
Ημερομηνία: 18/9/2019
Siegfried G. Richter
Αναρτήσεις: 1
Αστέρια: 3
Ημερομηνία: 1/7/2019
Nikolai Kiel
Αναρτήσεις: 1
Αστέρια: 4
Ημερομηνία: 6/6/2019