Επιστροφή

“Frei” Numbers: 10 Newly Added Lectionaries

If you’ve ever looked through the Liste, you might have noticed that some numbers have the remark that they are “frei”, or free. There are various reasons for this designation depending on the manuscript, but the “frei” indication for lectionaries L1581-L1589 and L1596 was due to a simple oversight in the published installments of the (precursor) to the Kurzgefasste Liste.

 

After Gregory inaugurated the modern list of Greek New Testament manuscripts, von Dobschütz took over responsibility and made several publications with updates and additions of new manuscripts. In his 1924 publication, von Dobschütz recorded lectionaries up to L1580. In his subsequent publication of 1926, von Dobschütz picked up with L1590, accidentally skipping nine numbers (a sort of homoeoteleuton). But this was not the only accidental jump. In his 1926 publication he ended with L1595, and in 1933 he began with L1597, skipping one number. Therefore, these numbers, L1581-L1589 and L1596 were never assigned to manuscripts. In the 1963 Liste, Aland says the numbers L1581-L1589 “were (mistakenly?) not used by E. v. Dobschütz,” but nevertheless the numbers remained free in the 1994 Liste, pictured below.

As we have been preparing the Liste for publication, we discussed what to do with these numbers. Since we could see no reason not to use them, we have now assigned ten “new” manuscripts to them. They are as follows, with links to the NT.VMR:

L1581 (XVI, Duke University) (images on the NT.VMR)

L1582 (XII, British Library)

L1583 (XVI, last known Sothebys)

L1584 (XV, University of Kansas) (images on the NT.VMR)

L1585 (XIII, Yale University)

L1586 (XII, Paris, Bibliothèque Nationale) (images on the NT.VMR)

L1587 (XII/XIII, New York Public Library)

L1588 (XVI, Cyprus, Paphos)

L1589 (XI, University of Pennsylvania)

L1596 (X-XI, Bucharest National Library) (images on the NT.VMR)

Σχόλια
Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια. Γίνετε ο πρώτος.

Πρόσφατοι Bloggers Πρόσφατοι Bloggers

Katie Leggett
Αναρτήσεις: 1
Αστέρια: 3
Ημερομηνία: 4/5/2024
Greg Paulson
Αναρτήσεις: 24
Αστέρια: 68
Ημερομηνία: 19/1/2024
Klaus Wachtel
Αναρτήσεις: 2
Αστέρια: 3
Ημερομηνία: 13/3/2023
marie-luise lakmann
Αναρτήσεις: 2
Αστέρια: 9
Ημερομηνία: 23/4/2020
Darius Mueller
Αναρτήσεις: 1
Αστέρια: 1
Ημερομηνία: 19/3/2020
Theodora Panella
Αναρτήσεις: 2
Αστέρια: 6
Ημερομηνία: 9/3/2020
Jan Graefe
Αναρτήσεις: 2
Αστέρια: 0
Ημερομηνία: 18/9/2019
Siegfried G. Richter
Αναρτήσεις: 1
Αστέρια: 3
Ημερομηνία: 1/7/2019
Nikolai Kiel
Αναρτήσεις: 1
Αστέρια: 4
Ημερομηνία: 6/6/2019