קטגוריות
קטגוריה קטגוריות אשכולות פרסומים  
Annotations
Manuscript Annotations and Features
תת קטגוריה: 10001 (P1), 10002 (P2), 10004 (P4), 10006 (P6), 10008 (P8), יותר »
650 387 484 RSS (פותח חלון חדש)
ECM French Fork
ECM French Fork
0 1 1 RSS (פותח חלון חדש)
error website 1
where is revelation 12.18 ECM ?
0 1 12 RSS (פותח חלון חדש)
error website 2
where is space ?
0 1 2 RSS (פותח חלון חדש)
error website 3
where is Strong and morphological code ?
0 1 2 RSS (פותח חלון חדש)
External Images
Notification of external images
0 41 60 RSS (פותח חלון חדש)
Indexing
Manuscript Page Content Indexing
תת קטגוריה: 10001 (P1), 10006 (P6), 10010 (P10), 10029 (P29), 10034 (P34), יותר »
842 486 656 RSS (פותח חלון חדש)
NT Conjectures
Discussion of New Testament Conjecture Database
תת קטגוריה: Conjecture ID cj10029, Conjecture ID cj10048, Conjecture ID cj10083, Conjecture ID cj10084, Conjecture ID cj10092, יותר »
82 2 5 RSS (פותח חלון חדש)
Report Broken Image Links
Notification for the technical officer who fixes broken image links
תת קטגוריה: Jairo Cavalcante
1 55 87 RSS (פותח חלון חדש)
rob12
32400 All Index Data shifted relative to images.
0 0 0 RSS (פותח חלון חדש)
Textual Commentary
This is the Textual Commentary for the ECM. Here you will find initial thread with the commentary directly from the print editions, with an opportunity for discussion for the wider textual scholar community
תת קטגוריה: 05 - Acts
317 275 280 RSS (פותח חלון חדש)
The Liste
For suggestions and updates regarding the list of Greek New Testament manuscripts (the Kurzgefasste Liste)
0 7 14 RSS (פותח חלון חדש)
Transcriptions
Manuscript Transcriptions
תת קטגוריה: 10010 (P10), 10047 (P47), 20001, 20003 (03 ), 20006 (06), יותר »
49 18 23 RSS (פותח חלון חדש)
​General Feedback
Suggestions and Comments Welcome!
תת קטגוריה: General discussion
1 84 152 RSS (פותח חלון חדש)
אשכולות
אין שרשורים בקטגוריה זו.
שרשור דגל הותחל על ידי פרסומים צפיות פרסום אחרון
אין שרשורים בקטגוריה זו.
אין שרשורים בקטגוריה זו.