קטגוריות
קטגוריה קטגוריות אשכולות פרסומים  
Annotations
Manuscript Annotations and Features
תת קטגוריה: 10001 (P1), 10002 (P2), 10004 (P4), 10006 (P6), 10008 (P8), יותר »
568 339 427 RSS (פותח חלון חדש)
External Images
Notification of external images
0 34 47 RSS (פותח חלון חדש)
Indexing
Manuscript Page Content Indexing
תת קטגוריה: 10001 (P1), 10006 (P6), 10010 (P10), 10029 (P29), 10034 (P34), יותר »
742 421 577 RSS (פותח חלון חדש)
NT Conjectures
Discussion of New Testament Conjecture Database
תת קטגוריה: Conjecture ID cj10029, Conjecture ID cj10048, Conjecture ID cj10083, Conjecture ID cj10084, Conjecture ID cj10092, יותר »
74 2 5 RSS (פותח חלון חדש)
Report Broken Image Links
Notification for the technical officer who fixes broken image links
תת קטגוריה: Jairo Cavalcante
1 46 70 RSS (פותח חלון חדש)
Textual Commentary
This is the Textual Commentary for the ECM. Here you will find initial thread with the commentary directly from the print editions, with an opportunity for discussion for the wider textual scholar community
תת קטגוריה: 05 - Acts
307 274 279 RSS (פותח חלון חדש)
Transcriptions
Manuscript Transcriptions
תת קטגוריה: 10010 (P10), 10047 (P47), 20001, 20003 (03 ), 20006 (06), יותר »
49 16 20 RSS (פותח חלון חדש)
​General Feedback
Suggestions and Comments Welcome!
תת קטגוריה: General discussion
1 77 142 RSS (פותח חלון חדש)
אשכולות
אין שרשורים בקטגוריה זו.
שרשור דגל הותחל על ידי פרסומים צפיות פרסום אחרון
אין שרשורים בקטגוריה זו.
אין שרשורים בקטגוריה זו.